• ant mimic jumping spider

  • ant mimic jumping spider

  • Chinese witch hazel (Hamamelis mollis)

  • Chinese witch hazel (Hamamelis mollis)

  • Chinese witch hazel (Hamamelis mollis)

  • poison ivy (Toxicodendron radicans)

  • poison ivy (Toxicodendron radicans)

  • witch hazel (Hamamelis virginiana)

  • witch hazel (Hamamelis virginiana)

  • witch hazel (Hamamelis virginiana)